69-79 ΜΠΡΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΡΑΒΔΟ ΣΤΡΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΛΕΡ 800ΡΒ-900ΡΒ

ΜΠΡΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΡΑΒΔΟ ΣΤΡΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΛΕΡ 800ΡΒ-900ΡΒ
69-79-(1)