60-12 ΜΟΥΑΓΙΕ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3000 KGR 6Χ160

ΜΟΥΑΓΙΕ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3000KG
1637313060450