63-30 ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ Φ60 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΡΟΔΑΚΙ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ Φ60 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
63-30-(3)